Welkom

Calamartes Festival is een cultuurproject georganiseerd op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen dat studenten warm wil maken voor cultuur en jong Antwerps talent een podium wil bieden. Dit jaar blaast het cultuurfestival tien kaarsjes uit.

Dit project heeft in eerste instantie de doelstelling om jongeren vertrouwd te maken met cultuur in Antwerpen en zo ook warm te maken voor een verdere interesse in het culturele programma dat de stad Antwerpen rijk is. Bij dit project focussen we ons op studenten. We willen het stigma doorbreken van stereotype studenten die enkel interesse hebben in feesten en drinken. We willen aantonen dat cultuur iets heel divers is en er een heleboel studenten zijn die hierin interesse hebben. Hierbij denken we ook aan de allerjongsten onder ons en organiseren we in de voormiddag activiteiten voor kinderen die culturele educatie omvatten.

Daarbovenop moedigen wij aan dat het grotendeel van het programma gevuld wordt door talent van eigen bodem. Hiermee bedoelen we dat we aanstormend jong Antwerps talent een podium willen geven. Dit kan gaan van muziek, dans, theater tot poëzie en creatieve workshops.